Lesbrieven

Hieronder vind je uitprintbare lesbrieven voor leerlingen. Een lesbrief handelt over de verschillende thema's, personen, tijdslijn uit de website.

De laatste lesbrief handelt over 'Oorlog vandaag'. Het zijn slotopdrachten die gebruikt kunnen worden na het bekijken van het luik 'oorlog vandaag' op de website.